Obchodné podmienky

Všetky dodávky sa uskutočňujú v súlade s ďalej uvedenými všeobecnými platobnými podmienky. Odlišné ustanovenia možno dojednať len na základe výslovného písomného dojednania oboch zmluvných strán. Objednávka je pre predávajúceho i kupujúceho záväzná.


1. Ceny

Sú uvedené v Sk vrátane aj bez DPH. Z ceny bez DPH je odpočítaná zľava viď. odsek 2. Ceny za dopravu sú pripočítané podľa odseku 4 nižšie.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru, ak zistí, že bol tovar ponúkaný za chybnú cenu. V takom prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a objednávka bude prevádzkovateľom stornovaná.

2. Zľavy

 • množstevné zľavy - po dohode s predajcom
 • vernostné zľavy - po dohode s predajcom
 • akčné zľavy - označené štítkom u produktu
 • ďalšie zľavy - vždy označené patričným štítkom

3. Platobné podmienky

 • Platba v hotovosti na centrále firmy UNIPACK Třinec
 • Platba prevodom na účet -zálohová faktúra
 • Dobierkou -platba hotovosti u prepravnej služby PPL
 • Dobierkou - platba platobnou kartou u prepravnej služby PPL (všetky bežné platobné karty)
 • Platba kartou přes platební bránu on-line - v přípravě

4. Ceny za dopravu

 • Vyzdvihnutie tovaru na centrále firmy UNIPACK v Třinci je zadarmo
 • Prepravná služba PPL - 80 Sk / balík bez DPH + 21% DPH (max. 3 balíky)
 • Prepravná služba Lagermax - 450 Sk / pol palety bez DPH + 21% DPH (rozmerné produkty, materiál)
 • Prepravná služba Lagermax - 950 Sk / paliet bez DPH + 21% DPH (rozmerné produkty, materiál)
 • Dobírka: 30 Kč bez DPH + 21 % DPH

5. Dodacie podmienky

Dodávka sa uskutočňuje na Vašu dodaciu adresu uvedenú v objednávke prepravnou službou PPL alebo Lagermax alebo si ich môžete osobne vyzdvihnúť na cental firmy UNIPACK v Třinci.

6. Sstornovacie podmienky

Štrajky, vojny, požiare, dopravné kalamity, živelné katastrofy a ostatné vyššej moci, menovite neuvedené, oslobodzujú predávajúceho od záväzku plnenia po celý čas ich trvania. V prípade, že kupujúci odstúpi od už podpísanej kúpnej zmluvy, alebo stornuje záväzne vystavenú objednávku, bez preukázateľne dal príčinu, vyhradzuje si predávajúci právo postupovať podľa nasledujúcich pravidiel:

 • Storno objednávky je nutné vykonať vždy písomnou formou.
 • Predávajúci je oprávnený odstúpiť od objednávky v prípade, že objednaný tovar nie je k dodaniu v požadovanej dodacej lehote. Túto skutočnosť je však povinný kupujúcim aj písomne oznámiť.
 • Spotrebiteľ má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia plnenia. Tovar musí mať originálny obal a nesmie byť opotrebované používáním.Spotřební materiál musí byť v plnom množstve.

7. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Milan Ligocki UNIPACK užíva všetky údaje, získané od zákazníkov, výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Firma Milan Ligocki UNIPACK je certifikovaná ISO 9001.

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Spoločnosť Milan Ligocki UNIPACK užíva všetky údaje získané od zákazníkov výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá spoločnosť Milan Ligocki s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov, a to predovšetkým v § 5 ods. 2 písm. b) a v § 5 ods. 6.

Ak sa stanete zákazníkom internetového obchodu unipack.cz, dávate už pri registrácii súhlas s tým, že údaje o Vás a vašich nákupoch budú zhromažďované a používané na štatistické či marketingové účely firmy Milan Ligocki UNIPACK. S týmito údajmi je zaobchádzané výhradne podľa zákonom stanovených postupov, ako je uvedené vyššie. Vaše údaje a dáta, ktoré uvádzate v našom obchode sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom s výnimkou partnerov zaisťujúcich napríklad platobný styk. Vždy však iba v rámci jednej konkrétnej platby s využitím týchto služieb a výhradne v medziach zákona na ochranu osobných údajov.